Mer om träning

Det finns några begrepp som lämpligen kan utgöra grunden i ett träningsupplägg.

Belastning

- Träningsfrekvens anger hur ofta hästen tränas per dag, vecka, månad eller år.

- Träningsmängden (kvantiteten) hur länge och hur långt den är ute på passet i minuter, timmar, km, mil.

- Träningsintensiteten (kvaliteten) hur hårt passet bedrivs.

Stegring

Med gradvis stegrad träning kan man ytterliggare utveckla förmågan att klara de yttre kraven. Det sker en anpassning i förhållande till den träning hästen utsätts för. Det är viktigt att öka träningen succesivt och behålla jämvikten mellan träning och vila för att hästen inte skall bli sjuk eller skadad. En form för stegvis ökning är att variera träningen t ex 3-5:1 betyder 3-5 veckor ökning av mängd och intensitet, därefter 1 vecka återhämtning.

Kontinuitet

Det tar flera år för hästen att mogna i sin disciplin. Se till att ha små delmål klara på vägen och försök ha ett oavbrutet sammanhang i träningen.

Kompensation

Belastning och återhämtning skall ses som en helhet. Rätt balans leder till ökad prestaionsförmåga. Träning medför nedbrytning av kroppens energiförråd och förändring av den inre jämvikten. Vid låg träningsbelastning = ingen ökad prestationsförmåga erhålls. Är träningen för tung och vilan för kort hamnar hästen i ett negativt träningstillstånd och når inte ens en kompensation = Risk för så kallad fysiologisk överträning och kroniska skador föreligger.

 

Har du frågor eller funderingar så är det bara att kontakta mig. Jag hjälper dig gärna med ditt träningsupplägg!

 

 

 

 

 

Anna Thofelt Tfn:0768-68 63 66 Mejl: anna@tail.se  

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)